Hore

Ružový mlyn s.r.o.

IČO : 50 845 969

DIČ : 2120526683

IČ DPH : SK2120526683

Kožušnícka 391/3

851 10 Bratislava

SLOVENSKÁ FIRMA.ČLEN ŠVAJČIARSKEJ SKUPINY.

Spoločnosť Ružový mlyn s.r.o., pôsobí na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami od roku 2017. Je členom švajčiarskej skupiny Volare group AG, ktorá vlastní viac ako 40 NEHNUTEĽNOSTÍ vo Švajčiarsku, Nemecku, Slovensku, Rumunsku a Albánsku.

Projekty spoločnosti sa vyznačujú švajčiarskou precíznosťou a kvalitou.

NAŠE PROJEKTY

AZEXO - Image Map for WordPress